İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası; çalışana değer veren, değişime açık, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Hedefimiz, insan kaynağını en iyi şekilde planlayarak yetkinlikleri belirlemek ve bu yetkinliklerin en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır.


İşe alımlarımızda, Ceta Form kurum kültürüne ve pozisyona özel yetkinliklere sahip en uygun adayı Ceta Form’a kazandırmayı hedefleriz.Şirketimize yapılan tüm başvurular saklanır. Açık pozisyonlar ve daha sonra oluşacak olan pozisyonlar için yapılan tüm başvurular değerlendirmeye alınır ve işe alım süreci başlar.

İşe alım sürecinde bütün adaylarımız yetkinlikleri doğrultusunda değerlendirilir. Yönetsel pozisyonlarımız için temel yetkinliklerle birlikte, ekip geliştirme yetkinliği de aranır. Yetkinlikler ile beraber adayların mesleki ilgi alanları ve teknik bilgileri de değerlendirilir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Firma değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde, insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer yer alır.


Firma çalışanlarının sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme, karlılık ve yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır.


Ceta Form, sağlık ve güvenlik konularında, çalışanlarına verdiği eğitimlerle ayrıca rehberlik etmekte, çalışan katılımının güvenlik kültürü üzerindeki önemi açısından birbirleriyle ve yöneticileriyle sürekli iletişim kurmalarına destek vermektedir.


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince,

Kurulumuz bünyesinde;


•    İşveren vekili

•    İSG Uzmanı

•    İşyeri hekimi

•    Çalışan temsilcileri yer almaktadır.

Genel Başvuru