C99-E79H2 79 Parça 3/8" Lokma ve TORX Alet Seti

C99-E79H2 79 525 370 4340 1

İçerik

Kod No

Tanım

Parça

B17 Serisi
Dış TORX Anahtarlar
4

Detay

Kod No Açıklama Adet
B17-0608 E06 x E08 Dış TORX Anahtar 1
B17-1012 E10 x E12 Dış TORX Anahtar 1
B17-1418 E14 x E18 Dış TORX Anahtar 1
B17-2024 E20 x E24 Dış TORX Anahtar 1
Ürün Detayı
B19 Serisi
Rakor Anahtarlar
1

Detay

Kod No Açıklama Adet
B19-1011 10 x 11 mm Rakor Anahtar 1
Ürün Detayı
C06 Serisi
1/4” Dış TORX Lokma Anahtarlar
5

Detay

Kod No Açıklama Adet
C06-04 E4 1/4” Dış TORX Lokma Anahtar 1
C06-05 E5 1/4” Dış TORX Lokma Anahtar 1
C06-06 E6 1/4” Dış TORX Lokma Anahtar 1
C06-07 E7 1/4” Dış TORX Lokma Anahtar 1
C06-08 E8 1/4” Dış TORX Lokma Anahtar 1
Ürün Detayı
C12-H Serisi
3/8” 6 Köşe Lokma Anahtarlar
15

Detay

Kod No Açıklama Adet
C12-H07 7 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H08 8 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H09 9 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H10 10 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H11 11 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H12 12 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H13 13 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H14 14 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H15 15 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H16 16 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H17 17 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H18 18 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H19 19 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H21 21 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
C12-H22 22 mm 3/8” 6 Köşe Lokma Anahtar 1
Ürün Detayı
C14-H Serisi
3/8” 6 Köşe Derin Lokma Anahtarlar
4

Detay

Kod No Açıklama Adet
C14-H10 10 mm 3/8” 6 Köşe Derin Lokma Anahtar 1
C14-H11 11 mm 3/8” 6 Köşe Derin Lokma Anahtar 1
C14-H12 12 mm 3/8” 6 Köşe Derin Lokma Anahtar 1
C14-H13 13 mm 3/8” 6 Köşe Derin Lokma Anahtar 1
Ürün Detayı
C16 Serisi
3/8” Dış TORX Lokma Anahtarlar
4

Detay

Kod No Açıklama Adet
C16-10 E10 3/8” Dış TORX Lokma Anahtar 1
C16-11 E11 3/8” Dış TORX Lokma Anahtar 1
C16-12 E12 3/8” Dış TORX Lokma Anahtar 1
C16-14 E14 3/8” Dış TORX Lokma Anahtar 1
Ürün Detayı
C18S-H Serisi
3/8” Allen Uçlu Lokmalar
1

Detay

Kod No Açıklama Adet
C18S-H09 9 mm 3/8” Allen Uçlu Lokma 1
Ürün Detayı
C18S-T Serisi
3/8” TORX Uçlu Lokmalar
4

Detay

Kod No Açıklama Adet
C18S-T40 T40 3/8” TORX Uçlu Lokma 1
C18S-T45 T45 3/8” TORX Uçlu Lokma 1
C18S-T50 T50 3/8” TORX Uçlu Lokma 1
C18S-T55 T55 3/8” TORX Uçlu Lokma 1
Ürün Detayı
C11-12
3/8” Düğmeli Cırcır Kolu
1

Detay

Kod No Açıklama Adet
C11-12 3/8” Düğmeli Cırcır Kolu 1
Ürün Detayı
C11-40
3/8” T Kol
1

Detay

Kod No Açıklama Adet
C11-40 200 mm 3/8” T Kol 1
Ürün Detayı
C11-70 Serisi
3/8” Uzatma Kolları
3

Detay

Kod No Açıklama Adet
C11-72 75 mm 3/8” Uzatma Kolu 1
C11-75 150 mm 3/8” Uzatma Kolu 1
C11-77 250 mm 3/8” Uzatma Kolu 1
Ürün Detayı
C11-80
3/8’’ Üniversal Mafsal
1

Detay

Kod No Açıklama Adet
C11-80 3/8’’ Üniversal Mafsal 1
Ürün Detayı
C11-91
3/8’’ Lokma Adaptörü - D:3/8” E:1/4”
1

Detay

Kod No Açıklama Adet
C11-91 3/8’’ Lokma Adaptörü - D:3/8” E:1/4” 1
Ürün Detayı
C11-92S
3/8’’ Lokma Adaptörü - D:3/8” E:1/2”
1

Detay

Kod No Açıklama Adet
C11-92S 3/8’’ Lokma Adaptörü - D:3/8” E:1/2” 1
Ürün Detayı
C26 Serisi
1/2” Dış TORX Lokma Anahtarlar
4

Detay

Kod No Açıklama Adet
C26-16 E16 1/2” Dış TORX Lokma Anahtar 1
C26-18 E18 1/2” Dış TORX Lokma Anahtar 1
C26-20 E20 1/2” Dış TORX Lokma Anahtar 1
C26-24 E24 1/2” Dış TORX Lokma Anahtar 1
Ürün Detayı
C28S-T Serisi
1/2" TORX Uçlu Lokmalar- Kısa Tip
3

Detay

Kod No Açıklama Adet
C28S-T50 T50 1/2" TORX Uçlu Lokma- Kısa Tip 1
C28S-T55 T55 1/2" TORX Uçlu Lokma- Kısa Tip 1
C28S-T60 T60 1/2" TORX Uçlu Lokma- Kısa Tip 1
Ürün Detayı
CB/800 Serisi
TORX Bits Uçlar
4

Detay

Kod No Açıklama Adet
CB/802 T6 1/4"x 25 mmTORX Bits Uç 1
CB/803 T7 1/4"x 25 mmTORX Bits Uç 1
CB/804 T8 1/4"x 25 mmTORX Bits Uç 1
CB/805 T9 1/4"x 25 mmTORX Bits Uç 1
Ürün Detayı
CB/800T Serisi
Delikli TORX Bits Uçlar
7

Detay

Kod No Açıklama Adet
CB/806T T10 1/4"x25 mm Delikli TORX Bits Uç 1
CB/807T T15 1/4"x25 mm Delikli TORX Bits Uç 1
CB/808T T20 1/4"x25 mm Delikli TORX Bits Uç 1
CB/809T T25 1/4"x25 mm Delikli TORX Bits Uç 1
CB/810T T27 1/4"x25 mm Delikli TORX Bits Uç 1
CB/811T T30 1/4"x25 mm Delikli TORX Bits Uç 1
CB/812T T40 1/4"x25 mm Delikli TORX Bits Uç 1
Ürün Detayı
BT/8001
1/4” Bits Tutucu Lokma
1

Detay

Kod No Açıklama Adet
BT/8001 1/4” Bits Tutucu Lokma 1
Ürün Detayı
CB/3000G Serisi
XZN Bits - Kısa Tip
3

Detay

Kod No Açıklama Adet
CB/3006G M6 H10 XZN Bits Uç - Kısa Tip 1
CB/3008G M8 H10 XZN Bits Uç - Kısa Tip 1
CB/3010G M10 H10 XZN Bits Uç - Kısa Tip 1
Ürün Detayı
BT/8000 3/8” Serisi
3/8” Bits Tutucu Lokmalar
1

Detay

Kod No Açıklama Adet
BT/8005 10 mm-3/8” Bits Tutucu Lokma 1
Ürün Detayı
C12U-RB10
10 Parça 3/8” 12 Köşe (Yıldız) Mafsallı Lokma Anahtar Takımı
1